Administratie

Wat ik administratief kan betekenen als het gaat over de WMO, SVB, Zorgverzekeraar en de algemene administratie. Onderstaand heb ik geprobeerd een duidelijke lijst te maken van de meest voorkomende werkzaamheden. Voor de mensen die recht hebben op een PGB en een PGB hebben, vallen de kosten onder begeleiding, dit omdat de meeste zaken samen met cliënten gedaan worden.

Algemene administratie:

 • Het op orde brengen van de administratie
 • Losse papieren ordenen en logisch opruimen en/of digitaliseren
 • Inkomende post sorteren en voorbereiding reactie tot afhandelen
 • Binnengekomen e-mails sorteren, voorbereiding opstellen van antwoorden
 • Afspraken maken en zorgdragen dat afspraken nagekomen worden
 • Bestellingen zoals medicamenten en andere noodzakelijke zaken regelen
 • Afhandelen van (on)juiste ontvangen of kapotte bestellingen
 • Overname telefoonverkeer
 • Budgetteren m.b.t. inkomen/uitgaven patroon
 • Toeslagen aanvragen zoals zorg- en huurtoeslag. 

WMO administratie:

 • Uitleg binnengekomen WMO correspondentie, ordenen en op een logische manier archiveren en/of digitaliseren
 • Overname telefonische contactmomenten
 • Afspraken maken en vervolg ondersteuning
 • Aanvraag PGB of andersoortige ondersteuning
 • Hulp bij het opzetten van een Zorg(leef)plan in het door de gemeente gewenste format
 • Hulp bij rapportages (ook voor zorgverleners die in dienst bij u zijn en daar wat hulp bij kunnen gebruiken)
 • Hulp bij het opstellen van evaluatierapportages (ook voor zorgverleners die in dienst bij u zijn en daar wat hulp bij kunnen gebruiken). 

PGB-administratie voor de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en Zorgverzekeraar:

 • Openen en sorteren van de binnengekomen post
 • Verzorging van de zorgovereenkomsten, wijzigingen aanbrengen, invullen of controleren van de zorgovereenkomsten en deze na controle doorzetten naar de SVB
 • Bijhouden urenregistraties
 • Declareren middels facturen en/of urendeclaraties
 • Invullen en/of controleren formulieren
 • Archiveren van de poststukken, correspondentie (overzichtelijk en logisch opbergen)
 • Budgetbeheer
 • Overzicht maken van het budget
 • Contact opnemen met de SVB/Zorgverzekering indien er vragen zijn of zaken niet correct zijn.

De vergoeding:

Vergoed vanuit het PGB WMO: volgens de richtlijnen van de betreffende Gemeente.
Vergoed vanuit PGB ZvW: volgens de richtlijnen van de betreffende Zorgverzekeraar.
Vergoeding voor particulieren: in overleg.

U kunt onder andere bij Lifez terecht voor:

Persoonlijke begeleiding
PGB administratie
Algemene administratie
Persoonlijke verzorging

 

Contact

Zaagmolenstraat 39
1733 VB Nieuwe Niedorp

06 – 40 60 01 32
info@lifez.nl